21 marca 2016

umowa przedślubna prababci Antoniny

Kiedy kilka lat temu trafiłam na akt ponownego ślubu prababci Antoniny Wierzbickiej z Sieradzkich z Szymonem Staniem (mian. Stań), udało mi się odczytać, że para zawarła umowę przedślubną przed łowickim notariuszem. I tak sobie ta informacja trwała do czasu, aż poznałam mojego kuzyna, Arka, z którym mamy wspólną prababcię w osobie Antosi, o czym wspominałam tutaj. I tak oto Arek za pośrednictwem AP w Łowiczu zdobył skany tejże umowy.
 
Oczywiście, spodziewaliśmy się, że dokument będzie sporządzony po rosyjsku, ale żadne z nas nie sądziło, że będzie to tak "ładnie i czytelnie" napisane ;-) Pojawiło się wtedy marzenie, żeby umowę przetłumaczyć. I tak uruchomiłam wszystkie możliwe kontakty, co by ktoś dobrej woli pomógł (a raczej przetłumaczył w całości) w odczytaniu owego dokumentu. Udało się - mama mojego serdecznego kolegi z podstawówki, pani Małgosia, zrobiła to, choć nie obyło się bez problemów. Oczywiście nie jest to tłumaczenie przysięgłe, bo takowe byśmy musieli załatwić u notariusza, tylko dla naszej dyspozycji, co byśmy wiedzieli, jakie były warunki ustalone przez Antoninę i Szymona.


"Wypis ze znaczkiem 1 rubel 25 kopiejek wydany Szymonowi Stań
14 maja 1912 roku

według rejestru nr 2070

Tysiąc dziewięćset jedenastego roku, grudnia dwudziestego / stycznia drugiego dnia 1912 roku.
Przede mną Antonem Afanasjewiczem Gościńskim Notariuszem przy Hipotecznej Kancelarii Łowickiego pokojowego Sędziego Warszawskiej Guberni do mojego gabinetu w mieście Łowicz na Starym Rynku w domu pod nr 118/227 w obecności osobiście mnie znanych i obowiązkowej obecności wymaganych świadków: Juliusza Zielonki s. Mateusza i Teofila Grabolnego s. Pawła, obywateli miasta Łowicz osobiście mnie znanych i prawomocnych obywateli:
1) Antonina Fabianowna Wierzbicka urodzona Sieradzka wdowa po Mikołaju Wierzbickim ze wsi Dzierzgów gm. Laszenowisie Łowickiego Powiatu obecna
2) Szymon Stań s. Wawrzyńca ze wsi (...) gminy Skierniawna Skierniewickiego powiatu obecny
dopełnili następującego aktu:

#1 Szymon Stań i Antonina Wierzbicka oświadczyli, że chcą wstąpić w związek małżeński oraz że stosunki finansowe swojego pożycia małżeńskiego ustalają w sposób następujący:

#2 Majątek, jaki każde z nich posiada i jaki będą mogli otrzymać w drodze daru (prezentu, darowizny), w spadku (spuścizny), oraz drodze zakupu, zarówno jak i majątek nabyty w trakcie małżeństwa ich pracą i oszczędnością będzie należał w równej części do obu małżonków.

#3 Wdowa Wierzbicka oświadczyła, że posiada następujący majątek, który pochodzi z posagu pochodzącego z majątku ziemskiego we wsi Dzierzgów pod numerem czterdzieści osiem zawierający jedenaście morgów ziemi wraz z budynkami, które otrzymała według Łowickiego aktu notariusza Piramowicza 30 kwietnia / 11 maja 1907 roku za nr 401 na podstawie testamentu zmarłego męża Mikołaja Wierzbickiego sporządzonego u prawnie działającego notariusza 7/20 kwietnia 1911 roku za nr w 5 dni. Oświadczyła dalej, że otrzymała od narzeczonego Szymona Stań majątek w postaci pieniężnej w obecności notariusza i świadków w kwocie 500 rubli i poświadcza podpisem odbiór, ale w przypadku braku zawarcia związku małżeńskiego zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty bezzwłocznie.

#4 artykuł 2082 2p ustawy z 1825r.
Akt powyższy sporządzono w obecności zainteresowanych oraz świadków przeczytano, omówiono w sposób zrozumiały dla stron oraz przyjęto do wiadomości jego treść w pełni i potwierdzono podpisem. Sporządzenie aktu opłacono gotówką 1 rubel 25 kopiejek znaczek skarbowy 75 kopiejek.

Podpisy

Rzeczywiste polskie podpisy (oryginalne podpisy wykonano w języku polskim) zainteresowanych Antoniny Wierzbickiej oraz Szymona Stań zawierzone przez notariusza (podpis notariusza) oraz świadkowie (podpisy).

Notariusz (podpis)"


Tak to wszystko mniej więcej wygląda. Małżeństwo zostało zawarte 29.01.1912r. w Bełchowie, potem urodziło się kilkoro dzieci.
oryginalne podpisy Antoniny Wierzbickiej i Szymona Stań
Nawiązałam kontakt z wnuczkami  Antoniny i Szymona, córkami Felicji, może uda mi się z nimi spotkać i dowiedzieć się więcej o ich życiu. Oby...
Udostępnij ten wpis
Szablon stworzony przez Blokotka. Wszelkie prawa zastrzeżone.