18 lipca 2014

3xpra-dziadkowie cz. 4

Teraz pora na kolejnych pra-pra-pra-dziadków, czyli Wawrzyńca Małolepszego i Jadwigę Pietrzak.

Wawrzyniec Małolepszy wg aktu ślubu urodził się w Smardzewie, prawdopodobnie około roku 1838. Do aktu urodzenia jeszcze nie dotarłam. Jego rodzicami byli Szymon Małolepszy i Marianna Kasprzak (nazwisko podane w akcie - Woroś nie jest faktycznym). Nie wiem, kiedy zmarł. Ale wiem, że zanim poślubił moją 3x-pra-babcię Jadwigę, to ożenił się z Antoniną Płóciennik. Na pewno z tego małżeństwa była dwójka dzieci: córka Józefa (1863-?) i syn Andrzej (1864-?), których dalszych losów nie znam. Antonina zmarła w 1875 roku.

Jadwiga Pietrzak urodziła się 27.09.1854r. w Charłupi Małej. Jej rodzice to Józef Pietrzak i Elżbieta Stróżewska. Na dzień dzisiejszy nie znam daty śmierci mojej przodkini.

akt urodzenia Jadwigi Pietrzak

akt urodzenia Jadwigi Pietrzak

Rodzeństwo Jadwigi to:
  • Marianna (1843-?)
  • Paweł (1846-1847)
  • Franciszek (1848-?)
  • Roch (1853-?)
  • Józefa (1857-?)
  • Wincenty (1861-?).
Ostatni z rodzeństwa, Wincenty, był dla Jadwigi bratem przyrodnim, z drugiego małżeństwa matki ze Stanisławem Otrębskim.

Jadwiga Pietrzak i Wawrzyniec Małolepszy pobrali się 16.11.1875r. w Charłupi Małej. Akt, jaki posiadam, może nie jest super czytelny, ale jest.

akt ślubu Wawrzyńca Małolepszego i Jadwigi Pietrzak
Zapis aktu:
Воля Дзерлиньска (Wola Dzierlinska)
Состоялось в селении Харлуня Мала в 4/16 день ноября 1875 года в 10 часов утра. Объявляем, что в присутствии Марцина Вальбенка (Marcyn Walbenk) 65 лет от роду и Михала Утрацкого (Michal Utraczki) 52 лет от роду, обои
х землевладельцев, жительствующих в Воле Дзерлиньской (Wola Dzierlinska), заключен сего числа религиозный брачный союз между Вавржинцем Малолентшим (Wawrzyniec Malolentszi), землевладельцем, 38 лет от роду, вдовцом по умершей в деревне Пиотровице (Piotrowicze) жене Антонине из Плоцелников (Antonina z Ploczelnik) ..(умершей) текущего года, сыне Шимона (Szymon) и умершей Марианны из Воросиов (Marianna z Worosiow), супругов Малоненших (Malolentszi) урожденного в деревне Стардзеве (Stardzew), жительствующим в Питровицах,
И Ядвигою Петржак (Jadwiga Pietrszak), девицею, 21 лет от роду, дочерью умершего Иосифа и Эльжбеты из Строжов (Elzbieta Strosz), супругами Петржак, родившаяся в Харлуни Малой, жительствующая при матери в Воле Дзерлиньской.
Браку сему предшествовали 3 оглашения, опубликованные в здешнем приходском костеле Харлуня Малав в3восткресных дня, народу собранному на молебствование, а именно 24 октября, 31октября, 7 ноября текущего года.
Религиозный обряд бракосочетания совершен ксендзом Игнатием Войщалтским, настоятелем сего прихода.

Udostępnij ten wpis
Szablon stworzony przez Blokotka. Wszelkie prawa zastrzeżone.